Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện đua TOP server mới

05/10/2018

Thân chào các Đại hiệp

Khi mở server mới, Nhất Kiếm Giang Hồ sẽ mở lần lượt các sự kiện đua TOP, mỗi sự kiện kéo dài 6 ngày.

Điều kiện nhận quà: 

- Mỗi mốc có số lượng gói quà cố định, đủ số người đạt mốc sẽ phát hết quà. Những người đạt mốc sau đó sẽ không được nhận quà

- Một người có thể nhận quà ở nhiều mốc

- Quà TOP 1 chỉ có 01 Quà duy nhất dành cho người chơi đầu tiên đạt lực chiến yêu cầu của TOP 1 mà hệ thống ghi nhận

1. Ngày thứ nhất - Đua Top Pet:

- Nội dung: Xếp hạng theo lực chiến của Pet.

- Tất cả mọi người có Pet đạt lực chiến 50.000 sẽ nhận 10 Tẩy tủy đan, 5 Bách luyện đan, 10 Thức ăn Pet - cao.

- Tất cả mọi người có Pet đạt lực chiến 20.000 sẽ nhận 5 Tẩy tủy, 5 Bách luyện đan, 10 Thức ăn Pet - trung.

2. Ngày thứ hai - Đua TOP Tọa kỵ:

- Nội dung: Xếp hạng theo lực chiến của Tọa kị.

- Tất cả mọi người có Tọa kị đạt 10.000 LC sẽ nhận 4 Đá tăng bậc, 10 Bồi linh đan, 1 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người có Tọa kị đạt 5.000 LC sẽ nhận 2 Đá tăng bậc, 5 Bồi linh đan, 1 Túi bạc vừa.

 

3. Ngày thứ 3 - Đua TOP Tướng Linh:

- Xếp hạng theo lực chiến của Tướng Linh. Các phần quà sẽ tương ứng với mỗi mốc chiến lực Tướng Linh đạt được.

+Tất cả mọi người có Tướng Linh đạt 7.200 LC nhận 2 Thần thạch ngẫu nhiên, 20 Linh thạch cấp 1, 5 Túi bạc vừa.

+ Tất cả mọi người có Tướng Linh đạt  4.800 LC nhận 2 Thần thạch ngẫu nhiên, 10 Linh thạch cấp 1, 2 Túi bạc vừa.

4. Ngày thứ 4 - Đua TOP cấp độ.

- Nội dung: Xếp hạng theo cấp của người chơi.

- Tất cả mọi người đạt cấp 67 nhận được: 1 Thuốc tu luyện, 2 Thuốc tu luyện EXP treo máy, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người đạt cấp 62 nhận được: 1 Thuốc tu luyện, 1 Thuốc tu luyện EXP treo máy, 1 Túi bạc vừa.

5. Ngày thứ 5 - Đua TOP Trang bị:

- Xếp hạng theo lực chiến của Trang bị. 

- Tất cả mọi người có trang bị đạt 40.000 lực chiến nhận ngay: 20 Thủy tinh trắng, 2 Đá cường hóa cấp 1, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người có trang bị đạt 20.000 lực chiến nhận ngay: 10 Thủy tinh trắng, 1 Đá cường hóa cấp 1, 1 Túi bạc vừa.

6. Ngày thứ 7 - Đua TOP Lực chiến:

- Xếp hạng theo tổng Lực chiến.

- Tất cả mọi người khi đạt 200.000 tổng LC nhận ngay: 1 Rương ngọc cấp 2, 5 Thức ăn Pet - cao, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người khi đạt 100.000 tổng LC nhận ngay: 1 Rương ngọc cấp 2, 2 Thức ăn Pet – cao, 1 Túi bạc vừa.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ