Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện đua TOP server mới

05/10/2018

Thân chào các Đại hiệp

Khi mở server mới, Nhất Kiếm Giang Hồ sẽ mở lần lượt các sự kiện đua TOP, mỗi sự kiện kéo dài 6 ngày.

Điều kiện nhận quà: 

- Mỗi mốc có số lượng gói quà cố định, đủ số người đạt mốc sẽ phát hết quà. Những người đạt mốc sau đó sẽ không được nhận quà

- Một người có thể nhận quà ở nhiều mốc

- Có giới hạn số người nhận quà ở các mốc đua TOP, chỉ có những người chơi đạt lực chiến đủ theo yêu cầu của mốc đua TOP và được hệ thống ghi nhận đầu tiên mới nhận được quà.

1. Ngày thứ nhất - Đua Top Pet:

- Nội dung: Xếp hạng theo lực chiến của Pet.

- Tất cả mọi người có Pet đạt lực chiến 50.000 sẽ nhận 10 Tẩy tủy đan, 5 Bách luyện đan, 10 Thức ăn Pet - cao.

- Tất cả mọi người có Pet đạt lực chiến 20.000 sẽ nhận 5 Tẩy tủy, 5 Bách luyện đan, 10 Thức ăn Pet - trung.

2. Ngày thứ hai - Đua TOP Tọa kỵ:

- Nội dung: Xếp hạng theo lực chiến của Tọa kị.

- Tất cả mọi người có Tọa kị đạt 10.000 LC sẽ nhận 4 Đá tăng bậc, 10 Bồi linh đan, 1 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người có Tọa kị đạt 5.000 LC sẽ nhận 2 Đá tăng bậc, 5 Bồi linh đan, 1 Túi bạc vừa.

 

3. Ngày thứ 3 - Đua TOP Tướng Linh:

- Xếp hạng theo lực chiến của Tướng Linh. Các phần quà sẽ tương ứng với mỗi mốc chiến lực Tướng Linh đạt được.

+Tất cả mọi người có Tướng Linh đạt 7.200 LC nhận 2 Thần thạch ngẫu nhiên, 20 Linh thạch cấp 1, 5 Túi bạc vừa.

+ Tất cả mọi người có Tướng Linh đạt  4.800 LC nhận 2 Thần thạch ngẫu nhiên, 10 Linh thạch cấp 1, 2 Túi bạc vừa.

4. Ngày thứ 4 - Đua TOP cấp độ.

- Nội dung: Xếp hạng theo cấp của người chơi.

- Tất cả mọi người đạt cấp 67 nhận được: 1 Thuốc tu luyện, 2 Thuốc tu luyện EXP treo máy, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người đạt cấp 62 nhận được: 1 Thuốc tu luyện, 1 Thuốc tu luyện EXP treo máy, 1 Túi bạc vừa.

5. Ngày thứ 5 - Đua TOP Trang bị:

- Xếp hạng theo lực chiến của Trang bị. 

- Tất cả mọi người có trang bị đạt 40.000 lực chiến nhận ngay: 20 Thủy tinh trắng, 2 Đá cường hóa cấp 1, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người có trang bị đạt 20.000 lực chiến nhận ngay: 10 Thủy tinh trắng, 1 Đá cường hóa cấp 1, 1 Túi bạc vừa.

6. Ngày thứ 7 - Đua TOP Lực chiến:

- Xếp hạng theo tổng Lực chiến.

- Tất cả mọi người khi đạt 200.000 tổng LC nhận ngay: 1 Rương ngọc cấp 2, 5 Thức ăn Pet - cao, 2 Túi bạc vừa.

- Tất cả mọi người khi đạt 100.000 tổng LC nhận ngay: 1 Rương ngọc cấp 2, 2 Thức ăn Pet – cao, 1 Túi bạc vừa.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ