Tải Game

[Hướng dẫn] Kích hoạt Thẻ Tuần, Thẻ Tháng

09/10/2018

Chào các Đại hiệp,

Cơ Nhi gửi đến các Đại Hiệp thông tin lợi ích về Thẻ Tuần và Thẻ Tháng với những lợi ích rất ưu đãi

I -  Thẻ Tuần:

  • Mệnh giá nạp: 50,000đ
  • Điều kiện: Tại giao diện sự kiện, click nạp & nạp đúng mệnh giá 50k mới được tính.
  • Sau khi nạp sẽ kích hoạt Thẻ Tuần, nhận ngay 120 KNB. Trong vòng 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày sẽ nhận được 1800 Vàng.
  • Tổng nhận được: 12600 Vàng.

II - Thẻ Tháng:

  • Mệnh giá nạp: 100,000đ
  • Điều kiện: Tại giao diện sự kiện, click nạp & nạp đúng mệnh giá 100k mới được tính.
  • Sau khi nạp sẽ kích hoạt Thẻ Tuần, nhận ngay 300 KNB. Trong vòng 30 ngày liên tiếp, mỗi ngày sẽ nhận được 1600 Vàng.
  • Tổng nhận được: 48000 Vàng.

*Hướng dẫn nạp

Bước 1: Đăng nhập vào game, ở giao diện chính chọn "Ưu Đãi" => "Ưu đãi Đặc Biệt"

Bước 2: Tại giao diện "Ưu đãi siêu giá trị", chọn "Thẻ Tuần Thẻ Tháng"

Bước 3: Chọn loại thẻ muốn kích hoạt bằng cách ấn vào nút Mua bên dưới mỗi loại thẻ và nạp đúng mệnh giá thẻ.

Lưu ý:

- Để kích hoạt thẻ tuần, thẻ tháng cần đến đúng giao diện thẻ => chọn loại thẻ và nạp đúng mệnh giá.

- Thẻ tuần nạp đúng mệnh giá 50.000 VNĐ

- Thẻ tháng nạp đúng mệnh 100.000 VNĐ

- Không tính cộng dồn.

- Tại giao diện Thẻ Tuần, Thẻ Tháng, nếu nạp sai mệnh giá sẽ chỉ nhận được KNB tương ứng mệnh giá thẻ thông thường.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ