Tải Game

[Tính năng] Thần Trang và hệ thống ghép đồ Thần Trang

04/07/2019

Thân gửi các Đại hiệp,

Hệ thống Thần Trang và Ghép đồ vô cùng đặc sắc đã xuất hiện trong Big Update 8.0 lần này. Cũng giống như trang bị thông thường, Thần Trang giúp người chơi gia tăng lực chiến một cách nhanh chóng, hệ thống Thần Trang được giới thiệu khiến tăng sự đa dạng khi người chơi muốn nâng cao sức mạnh của nhân vật, đột phát giới hạn của bản thân!

   1. Hệ thống Thần Trang:

  • Xem Thần Trang tại "Túi đồ" -> "Xem thần trang" (cạnh nhân vật)

  • Thần Trang có thể cường hóa, tăng sao và khảm ngọc như trang bị bình thường (cần "mở khóa" để sử dụng các tính năng)

  • Thần trang tăng các chỉ số quan trọng và tăng rất nhiều (tăng sao đạt mốc sẽ tăng chỉ số bị động khác như trang bị thường)

   2. Hệ thống ghép thần Trang

  • Dựa theo lvl của Nhân vật để ghép (ở phần "kiến trúc" -> "Thần Binh Phường" trong giao diện "Bang Hội")

  • Thấp nhất là 80 - có thể ghép 2 thần trang, cao nhất là 140 - có thể ghép 6 thần trang
  • Ghép thần trang có 2 loại (Truyền Thuyết - khung vàng và Huyền Thoại - khung da cam), mỗi loại có 2 bậc (1 và 2) và có tỉ lệ ra "thuộc tính Thần Đúc"
  • Cần dùng "Thần Nguyên Bảo" +  "Thần Trang" để ghép (lên bậc)
  • Thần trang càng cao cấp, thì các chỉ số càng cao và có thêm các dòng "thuộc tính Tăng Bậc"

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ